Unix/Linux

Khái niệm

Khái niệm về phân vùng đĩa cứng trong Linux

Bảo mật

Red Hat Linux và những kinh nghiệm bảo mật

Phân biệt

Sự khác nhau chủ yếu giữa các Linux-distro
Phân biệt các khái niệm UNIX, UNIX-based và UNIX-like

Bash Shell

Bash Shell: Chuyển hướng nhập xuất trong Linux

Download

Trọn bộ video học Linux

BUG

Khắc phục sự cố Eclipse Helios trên Fedora 15

FAQ

Tại sao Nhân Linux viết bằng C mà không phải là C++?
Tại sao Linux không lưu trữ thời gian tạo tập tin?
Linux: Thời gian tập tin được tạo ra?
Make – không liên quan tới lập trình?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s