[How To] Giải pháp cho người không thích SQL Server Management Studio

MSSQL Server Management Studio là công cụ mà ai cũng biết. Nó được đính kèm khi cài đặt SQL Server trong hầu hết các phiên bản. Dĩ nhiên, nếu không thích công cụ này thì vẫn có tùy chọn để loại bỏ khi cài đặt.

Với SQL Server 2008 Express, bạn có thể tải về mà không đính kèm công cụ này tại đây. Dung lượng rất nhẹ, chỉ chứa Database Engine :).

Lưu ý, có 3 lựa chọn:
SQLEXPR_x64_ENU.exe: chỉ sử dụng gói này để cài đặt trên HĐH 64-bit.

SQLEXPR_x86_ENU.exe:

gói này để cài đặt SQL Express 32bit trên HĐH 64-bit trong môi trường WoW.
SQLEXPR32_x86_ENU.exe: sử dụng gói này để cài đặt trên HĐH 32-bit.

Vậy khi cài đặt xong thì làm thế nào để sử dụng? Dĩ nhiên giải pháp ở đây là sử dụng một công cụ khác thay thế cho SQL Management Studio, đơn cử một công cụ đó là: Navicat của PremiumSoft (trang chủ).
Sử dụng khá đơn giản và nhẹ nhàng :).

Hiện Navicat có 6 phiên bản dành cho 6 hệ quản trị CSDL. Mình sẽ chọn “Navicat for SQL Server”; tuy nhiên, tham lam một chút bạn có thể cài hẳn bản Premium 6 trong 1 và đằng nào cũng phải trả phí hoặc cr* tùy ý.
Continue reading