40+ Mẫu thiết kế Twitter tuyệt đẹp

twitter.com

Sau khi cập nhật mẫu thiết kế trên trang twitter của tôi, tôi đã hiếu kỳ xem có bao nhiêu mẫu thiết kế twitter hấp dẫn hơn. Tôi đã có thể lập một danh sách trên 40 mẫu đẹp tuyệt vời cho cảm hứng của bạn. Tất nhiên đây không phải là một danh sách đầy đủ vì số lượng người dùng twitter rất lớn nên tôi sẽ không bao giờ có đủ thời gian để duyệt hết tất cả profile của họ.

Continue reading

17 không gian máy tính (2 of 2)

Sau bài viết đầu tiên của chúng tôi về 17 máy tính để bàn tuyệt vời, chúng tôi đã dành thời gian quý báu để sưu tập thêm một danh sách máy tính để bàn khác để chia sẽ đến các bạn.

Tôi thích nhìn những cách mà người ta thiết lập máy tính vì nó mang lại cho tôi cảm hứng về cách làm thế nào để tôi có thể thiết lập máy tính tốt hơn. Danh sách này chúng tôi đã sưu tập không có thứ tự đặc biệt, vì tất cả đều tuyệt vời theo ý nghĩa riêng của họ :-).

Continue reading

17 không gian máy tính (1 of 2)

Chúng tôi đã duyệt web tìm kiếm một vài hình ảnh về cách bố trí máy tính đẹp mắt nhất. Sau khi sắp xếp hàng ngàn tấm ảnh, chúng tôi sưu tập lại thành một danh sách gồm 17 cách bố trí máy tính tuyệt vời nhất và kết hợp với không gian làm việc hấp dẫn :-).

Continue reading