So sánh PHP và Python

Bài viết này được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau (bằng tiếng anh) cộng với kinh nghiệm viết PHP trong 5 năm và Python trong 5 tháng của tác giả viết bài này.

Giống nhau:

– Là ngôn ngữ cao cấp, thông dịch và định kiểu động.
– Mã nguồn mở.
– Cộng đồng lập trình viên rộng lớn.
– Dễ học (so với Java, C hay Perl).
– Dễ mở rộng (so với Java, C++).
– Rất khả chuyển, chạy được trên nhiều nền tảng mã không phải biên dịch lại (tất nhiên rồi) hay sửa code.
Continue reading