[FAQ] Tại sao Linux không lưu trữ thời gian tạo tập tin?

Hầu hết các hệ điều hành tương tự Unix không lưu trữ về thời gian tạo (creation time – crtime) tập tin. Đây thực sự không phải là một tính năng hữu ích cho hầu hết mọi người.

– Nếu tập tin chưa bao giờ được chỉnh sửa, thì creation time của nó sẽ bằng last modification time (mtime).
– Nếu tập tin được tự động tạo ra bởi một chương trình hoặc khi hệ thống được cài đặt, thì thời gian của một số tập tin có thể là như nhau, điều này không hữu ích cho tổ chức.
– Nếu bạn import các tập tin từ một file system khác mà không có lưu trữ creation time hoặc thời gian hệ thống không đúng, thì thời gian của tập tin trên hệ thống của bạn cũng sẽ sai và do đó không hữu ích.

Một vài hệ thống tập tin của Linux (chẳng hạn như Ext4..) có khả năng kỹ thuật để lưu trữ crtime, nhưng rất ít công cụ và thư viện được cập nhật cho việc sử dụng nó, vì:
1. Đó không phải là tiêu chuẩn hoặc không phổ biến.
2. Crtime thực sự không hữu ích và do đó không phải là một ưu tiên cao để đưa vào sử dụng.

Tóm lại, Linux không lưu trữ thời gian tạo tập tin, vì đó không phải là việc của nó. Theo dõi thuộc tính các tập tin là trách nhiệm của một hệ thống tập tin. Hầu hết các hệ thống tập tin không lưu trữ thời gian tạo, vì như trên đã nói, khi các tập tin được sửa đổi thường quan trọng hơn nhiều so với khi nó được tạo ra.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s