17 không gian máy tính (2 of 2)

Sau bài viết đầu tiên của chúng tôi về 17 máy tính để bàn tuyệt vời, chúng tôi đã dành thời gian quý báu để sưu tập thêm một danh sách máy tính để bàn khác để chia sẽ đến các bạn.

Tôi thích nhìn những cách mà người ta thiết lập máy tính vì nó mang lại cho tôi cảm hứng về cách làm thế nào để tôi có thể thiết lập máy tính tốt hơn. Danh sách này chúng tôi đã sưu tập không có thứ tự đặc biệt, vì tất cả đều tuyệt vời theo ý nghĩa riêng của họ :-).

» 1

» 2

» 3

» 4

» 5

» 6

» 7

» 8

» 9

» 10

» 11

» 12

» 13

» 14

» 15

» 16

» 17

Nguồn: Zixpk (zixpk.com)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s